Bài báo tin tức

Bản báo cáo ủng hộ việc sử dụng Probiotics trong Điều trị Viêm dạ dày ruột/đường ruột ở trẻ em

Được đăng:  Thứ Sáu, Tháng Tư 11, 2014

Hiệp hội Tiêu hóa Gan và Dinh dưỡng Nhi khoa Châu Âu ( ESPGHAN ) vừa phát hành một Bản báo cáo ủng hộ mới cho việc sử dụng Pro - và Prebiotics trong điều trị Viêm đường ruột cấp tính (Acute Gastroenteritis - AGE). Tài liệu này cung cấp các khuyến nghị dựa trên một bản tổng hợp một cách hệ thống các bản báo cáo được hoàn thành trước đó và những thử nghiệm kiểm chứng ngẫu nhiên (Randomized controlled trials - RTCs).

Bản báo cáo này xác nhận rằng bù nước là khuyến nghị chủ yếu cho việc điều trị Viêm đường ruột cấp tính AGE và nên thực hiện càng sớm càng tốt, trong khi vẫn nên tiếp tục cho ăn như bình thường. Tuy nhiên, trẻ em và trẻ nhũ nhi khỏe mạnh có thể được bổ sung những probiotics nhất định để giúp giảm thời gian và cường độ của các triệu chứng AGE.

Tuy nhiên, trong thực tế hiệu quả của Probiotic là do bởi những chủng vi khuẩn cụ thể, nên bản báo cáo đã lập bản hiệu quả và an toàn của từng chủng. 

Họ cũng nhấn mạnh trên sự an toàn và hiệu quả lâm sàng của một vi sinh vật probiotic không nên được ngoại suy cho những chủng khác. Trong nhiều chủng vi khuẩn được đánh giá trong bản báo cáo, những  chủng đáng được xem xét cho việc điều trị viêm đường ruột (AGE) ở trẻ em, cùng với liệu pháp bù nước  là Lactobacillus rhamnosus GG, S boulardii, L.reuteri DSM 17938 (và chủng ban đầu ATCC 55.730) và L acidophilus LB bất hoạt bởi nhiệt.  

Bản báo cáo ủng hộ mới đã được phát triển bởi nhóm hoạt động ESPGHAN (Working Group WG) trên Probiotics và Prebiotics, và bổ sung cập nhật trước ESPGHAN của các hướng dẫn về điều trị viêm đường ruột (AGE) ở trẻ em tại châu Âu mà trước đây là trẻ nhũ nhi và trẻ em khỏe mạnh

Đọc toàn văn báo cáo ESPGHAN về việc sử dụng Probiotics điều trị viêm đường ruột cấp tính.