Bài báo tin tức

Ảnh hưởng của các phương pháp cho ăn khác nhau trên trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Tám 19, 2014

Sự kết hợp của béo phì ở bà mẹ trong thời kỳ đầu mang thai và lượng protein cao trong sữa công thức cho trẻ nhũ nhi có thể dẫn đến trẻ nhũ nhi dễ mắc nguy cơ béo phì về sau. 

Chúng ta hãy nhìn vào hai nghiên cứu gần đây về vấn đề này: 

Tác động của sữa công thức có hàm lượng protein thấp đối với Trẻ nhũ nhi của Bà mẹ thừa cân 
Nghiên cứu này được thực hiện bởi Inostroza và cộng sự, đã kiểm tra xem một sữa công thức có hàm lượng protein thấp hơn có thể làm chậm tăng cân ở trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân (chỉ số khối cơ thể [BMI]> 25 kg / m 2) hay không. 

Trong nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi này, trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân được nhận từ tháng thứ 3 một (EXPL) Công thức thực nghiệm với 1,65 g protein / 100 kcal (62,8 kcal / 100 ml) và có chứa probiotic, hoặc một công thức chứng (CTRL) với 2,7 g protein / 100 kcal (65,6 kcal / 100 ml). Trẻ nhũ nhi bú sữa mẹ cũng được nghiên cứu đồng thời. 

Đánh giá chủ yếu là từ 3 đến 6 tháng, mặc dù công thức được cho ăn cho đến 12 tháng. Chỉ dấu sinh học của quá trình chuyển hóa chất đạm (nitrogen urê máu, yếu tố tăng trưởng insulin-1, các axit amin insulinogenic) đã được đo. 

Nghiên cứu kết luận rằng một sữa công thức có hàm lượng protein thấp với probiotics có thể làm chậm tăng cân từ 3 đến 6 tháng ở trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân. Thông thường, những trẻ nhũ nhi nầy có thể mong đợi tăng cân và chỉ dấu sinh học tương tự như bé bú mẹ. 


Tác động của việc cho con bú mẹ và sữa công thức có protein cao và thấp ở trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân và béo phì 

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Martin và cộng sự, đã đánh giá tác động của việc cho ăn sữa mẹ hoặc sữa công thức (khác nhau về hàm lượng protein 1,65 hoặc 2,7g / 100 kcal) trên chuyển hóa ở trẻ đủ tháng từ các bà mẹ thừa cân và béo phì. 

Từ lúc sinh đến 3 tháng tuổi, trẻ nhũ nhi được cho ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức khởi đầu cho đến 6 tháng, hoặc một công thức được thiết kế độc quyền cho nghiên cứu này hoặc cho con bú sữa mẹ. Từ 6 đến 12 tháng, trẻ nhũ nhi được nhận thực phẩm ăn dặm bổ sung. Metabonomics được tiến hành trên các mẫu nước tiểu và phân của trẻ nhũ nhi được thu thập ở độ tuổi 3, 6 và 12 tháng. 

Kết quả cho thấy trẻ nhũ nhi bú sữa công thức với lượng protein cao có kết quả là tồn tại axit béo chuỗi ngắn và các axit amin trong phân. Metabonomics nước tiểu cho thấy có mối liên hệ giữa qui trình vi khuẩn của các protein trong chế độ ăn và chuyển hóa protein của ký chủ được kích thích với sự gia tăng hàm lượng protein trong sữa công thức. Hơn nữa, trẻ nhũ nhi bú sữa công thức đã được chuyển hóa khác với trẻ bú sữa mẹ, ở mức độ chuyển hóa lipid và năng lượng (carnitines, xeton, và chu trình Krebs). 

Nghiên cứu kết luận rằng việc theo dõi các đáp ứng của chuyển hóa phân và nước tiểu không xâm lấn với chất dinh dưỡng ban đầu sẽ cung cấp các dữ liệu thích hợp để đánh giá các nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ. 


Tác động của việc cho con bú mẹ và sữa công thức có protein cao và thấp ở trẻ nhũ nhi của các bà mẹ thừa cân và béo phì 

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Martin và cộng sự, đã đánh giá tác động của việc cho ăn sữa mẹ hoặc sữa công thức (khác nhau về hàm lượng protein 1,65 hoặc 2,7g / 100 kcal) trên chuyển hóa ở trẻ đủ tháng từ các bà mẹ thừa cân và béo phì. 

Từ lúc sinh đến 3 tháng tuổi, trẻ nhũ nhi được cho ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức khởi đầu cho đến 6 tháng, hoặc một công thức được thiết kế độc quyền cho nghiên cứu này hoặc cho con bú sữa mẹ. Từ 6 đến 12 tháng, trẻ nhũ nhi được nhận thực phẩm ăn dặm bổ sung. Metabonomics được tiến hành trên các mẫu nước tiểu và phân của trẻ nhũ nhi được thu thập ở độ tuổi 3, 6 và 12 tháng. 

Kết quả cho thấy trẻ nhũ nhi bú sữa công thức với lượng protein cao có kết quả là tồn tại axit béo chuỗi ngắn và các axit amin trong phân. Metabonomics nước tiểu cho thấy có mối liên hệ giữa qui trình vi khuẩn của các protein trong chế độ ăn và chuyển hóa protein của ký chủ được kích thích với sự gia tăng hàm lượng protein trong sữa công thức. Hơn nữa, trẻ nhũ nhi bú sữa công thức đã được chuyển hóa khác với trẻ bú sữa mẹ, ở mức độ chuyển hóa lipid và năng lượng (carnitines, xeton, và chu trình Krebs). 

Nghiên cứu kết luận rằng việc theo dõi các đáp ứng của chuyển hóa phân và nước tiểu không xâm lấn với chất dinh dưỡng ban đầu sẽ cung cấp các dữ liệu thích hợp để đánh giá các nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ.