Đại hội Thế giới về Y học Chu sinh 2013, tổ chức hai năm một lần

Moscow, liên bang Nga 19 Tháng Sáu 2013 - 22 Tháng Sáu 2013