WAO Hội nghị khoa học quốc tế 2014

Rio de Janeiro, Brazil 6 Tháng Mười Hai 2014 - 9 Tháng Mười Hai 2014

Summary

Hội thảo khoa học quốc tế WAO 2014 nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề nổi bật nhất và những tiến bộ trong lĩnh vực điều trị và phòng ngừa các bệnh dị ứng và miễn dịch trong ghi nhận: Sự phổ biến ngày càng tăng của nhiều hình thức phức tạp của bệnh dị ứng và sự cần thiết của việc tạo ra một cách tiếp cận tổng hợp hơn để chẩn đoán và điều trị bệnh.