Triển lãm quốc tế Thiết bị Y tế Mùa Thu và hội chợ triển lãm HME

Atlanta, GA, USA 21 Tháng Mười 2014 - 23 Tháng Mười 2014

Summary

Tham gia những người hướng dẫn HME cho một chương trình hội nghị tràn ngập thông tin và ý tưởng mà bạn thực sự có thể sử dụng để cải thiện công việc của bạn. Bạn sẽ tìm thấy các chuyển nhượng kỹ thuật thiết thực và đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về pháp chế / luật lệ hiện hành. Theo dõi hội nghị chuyên ngành Medtrade giúp bạn tìm thấy những thứ phù hợp nhất với bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.