Hội nghị và cuộc triển lãm về trẻ em lành mạnh

Rosemont 8 Tháng Ba 2014 - 9 Tháng Ba 2014

Summary

Hội nghị & cuộc triển lãm về Trẻ em lành mạnh là một sự kiện kéo dài hai ngày được thiết kế để mang lại những thông tin đáng tin cậy cho cha mẹ, ông bà và những người chăm sóc, trong một triển lãm thương mại tiếp xúc trực tiếp thông qua các buổi giáo dục, chương trình và triển lãm giao lưu trực tuyến.

Hội nghị & cuộc triển lãm trẻ em lành mạnh cung cấp một diễn đàn cho các phụ huynh, bác sĩ và những cộng đồng các nhà cung cấp để học hỏi, hợp tác và trao đổi ý kiến và thông tin.