Những tiến bộ trong bệnh viêm ruột Crohn ở Hội nghị nghiên cứu và lâm sàng của Tổ chức viêm ruột đại tràng (CCFA)

Orlando, FL, Hoa Kỳ 4 Tháng Mười Hai 2014 - 6 Tháng Mười Hai 2014