Hội nghị quốc tế về Dinh dưỡng & Tăng trưởng năm 2014

Barcelona, Tây Ban Nha 30 Tháng Giêng 2014 - 1 Tháng Hai 2014

Summary

Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về dinh dưỡng và tăng trưởng (N&G) sẽ cung cấp một nền tảng thống nhất để thảo luận về sự tương tác giữa dinh dưỡng và tăng trưởng ở trẻ em. Hội nghị sẽ thu hút một cộng đồng các chuyên gia dinh dưỡng, sơ sinh, bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia khác về sự phát triển trẻ em nhằm chia sẻ niềm say mê qua trao đổi ý tưởng và phân tích trong lĩnh vực dinh dưỡng nhi khoa. Tiếp nối sự thành công vượt bậc của cuộc họp năm 2012, N&G năm 2014 sẽ trình bày một danh sách phong phú và đa dạng của các chủ đề tóm tắt–phù hợp với nhu cầu của các nhà chuyên môn và các chuyên gia quốc tế. Hợp tác liên ngành sẽ tạo điều kiện thông qua sự mở rộng khác nhau của các phiên họp.