Các chủ đề nóng trong lĩnh vực sơ sinh

Washington, DC, USA 3 Tháng Mười Hai 2012 - 4 Tháng Mười Hai 2012

Summary

Các chủ đề nóng là hội nghị quan trọng nhất trong lĩnh vực sơ sinh, với sự tham gia của hơn 1000 nhà sơ sinh học và bác sĩ sản phụ khoa mỗi năm cũng như năm nay. Họ đến để nghe những diễn giả hàng đầu và các khách mời cùng thảo luận về các chủ đề, các đánh giá quan trọng và cùng tranh luận về các liệu pháp mới đầy triển vọng trong các chủ đề nóng thuộc lĩnh vực sơ sinh.