Hội nghị và triển lãm thường niên về Thực phẩm và Dinh dưỡng

Atlanta, GA, Hoa Kỳ 18 Tháng Mười 2014 - 21 Tháng Mười 2014

Summary

Gặp gỡ trực tiếp các đại diện công ty để cập nhật các công nghệ mới nhất, khám phá các sản phẩm và dịch vụ mới và được cải tiến cùng phát hiện xu hướng mới trong công nghiệp dinh dưỡng.