Hội nghị thường niên của Hiệp hội Hoa kỳ về Chuyển hoá và Phẫu thuật giảm béo phì bằng cách cắt dạ dày (ASMBS)

Miami, FL, Mỹ 19 Tháng Sáu 2014 - 21 Tháng Sáu 2014

Summary

Sự kiện Giáo dục Mùa xuân là một hội nghị thường niên được tổ chức bởi ASMBS. Sự kiện này bao gồm các khóa học giáo dục, hội nghị chuyên đề, và các cơ hội kết nối cho người tham dự.