Hội nghị thường niên Hội Tiêu hóa, Gan & Dinh dưỡng Nhi khoa Bắc Mỹ và Khóa học Sau đại học (NASPGHAN)

Atlanta, GA, USA 22 Tháng Mười 2014 - 25 Tháng Mười 2014

Summary

Nhiệm vụ giáo dục của Hội Tiêu hóa, Gan và Dinh dưỡng Nhi khoa Bắc Mỹ là: 

• Thúc đẩy hiểu biết về sự phát triển bình thường, sinh lý học và sinh lý bệnh của các bệnh về đường tiêu hóa, gan và dinh dưỡng của trẻ em. 

• Nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng chăm sóc, và kết quả bệnh nhân bằng cách phổ biến kiến thức thông qua các cuộc hội thảo khoa học, chuyên nghiệp và giáo dục cộng đồng. 

Các hoạt động, sự giáo dục và can thiệp của chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng phương pháp học tập dành cho người lớn (Adult Learning Methods - ALM) được thiết kế để nâng cao năng lực, hiệu quả thực tế, và kết quả bệnh nhân theo những cách có thể đo lường được. Các hoạt động giáo dục này sẽ được nhắm đến các chuyên viên tiêu hóa nhi, các bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, Gan, và dinh dưỡng nhi, các nghiên cứu sinh chuyên khoa về tiêu hóa nhi, và các điều dưỡng chuyên khoa tiêu hóa, Gan, và dinh dưỡng nhi khoa.