Hội nghị Điều dưỡng thường niên lần thứ 46 (WOCN) về Chăm sóc vết thương, Mở hậu môn nhân tạo và Kiểm soát Tiểu tiện ( continence)

Nashville, TN, Mỹ 22 Tháng Sáu 2014 - 24 Tháng Sáu 2014

Summary

Nâng cao kiến thức lâm sàng của bạn và tìm hiểu các tiến bộ mới nhất trong các vấn đề về Vết thương, Mở hậu môn nhân tạo và Kiểm soát Tiểu tiện.  Tất cả kết nối với các cuộc họp về vết thương, mở  hậu môn nhân tạo và kiểm soát tiểu tiện với các học viên và các nhà nghiên cứu trên thế giới. 

Các chương trình giáo dục liên tục sẽ cung cấp cho các đại biểu có cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia lâm sàng hàng đầu, giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe liên quan đến tất cả các  quần thể bệnh nhân và các thiết lập thực hành.