Hội nghị của Hiệp Hội Châu Âu về Rối loạn Nuốt

Malmo Thuỵ Điển 23 Tháng Mười 2014 - 25 Tháng Mười 2014

Summary

Hội nghị của Hiệp Hội Châu Âu về Rối loạn Nuốt (European Society for Swallowing Disorders Congress - ESSD lần thứ 2 nhằm cung cấp một diễn đàn sôi động nhằm trình bày và thảo luận về nghiên cứu và thực hành tiên tiến trong nhiều khía cạnh và lĩnh vực liên quan đến rối loạn nuốt và các biến chứng của nó.