Hội nghị Quốc gia của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ

San Diego, CA, Hoa kỳ 11 Tháng Mười 2014 - 14 Tháng Mười 2014

Summary

Viện Hàn Lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics - AAP) đào tạo y khoa liên tục (Continuing medical education -CME) lập chương trình cho hội nghị này nhằm mục đích duy trì, phát triển và nâng cao năng lực, kỹ năng và thực hành chuyên môn của bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trẻ em bằng cách cung cấp kinh nghiệm giáo dục hiệu quả, dễ tiếp cận, thích đáng và chất lượng, nhằm vào các thiếu sót trong thực hành chuyên môn. Kinh nghiệm AAP là diễn đàn mà tất cả các chuyên gia nhi khoa có thể tiếp nhận các bản cập nhật, báo cáo thực hành nhi khoa, nghiên cứu và ủng hộ.