Hội nghị Lâm sàng lần 99 của Học viện Bác sĩ phẫu thuật Hoa kỳ (American College of Surgeons - ACS)

San Francisco, CA, Hoa Kỳ 26 Tháng Mười 2014 - 30 Tháng Mười 2014

Summary

Hơn 100 buổi hội thảo pa-nô, suốt từ thứ Hai đến thứ Năm, sẽ bao trùm một loạt các chủ đề đáng quan tâm của bác sĩ phẫu thuật qua các chuyên ngành phẫu thuật.