Hội nghị Chăm sóc Tích cực của Hội Y khoa Chăm sóc Tích cực - SCCM

Phoenix, AZ, Hoa Kỳ 17 Tháng Giêng 2015 - 21 Tháng Giêng 2014

Summary

Có hơn 6.000 thành viên của cộng đồng chăm sóc tích cực tham gia  Hội nghị Chăm sóc Tích cực lần thứ 44 của Hội Y khoa Chăm sóc Tích cực (Society of Critical Care Medicine - SCCM tại Valley of the Sun.

Mỗi thành viên của nhóm đa ngành (multiprofessional) góp phần quan trọng trong việc tạo ra một thế giới tươi sáng, nơi tất cả các bệnh nhân bị bệnh nặng và bị thương tích đều nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. Tìm hiểu những đột phá trong nghiên cứu là một trong nhiều cách kiến thức thực tế tại Hội nghị có thể được áp dụng trong ICU.

Hội nghị năm 2015 sẽ cung cấp cơ hội duy nhất để kết nối với cấp lãnh đạo trong chăm sóc tích cực và kinh nghiệm học tập sáng tạo sẽ làm nổi bật các phát triển dựa trên chứng cứ và cập nhật nhất  trong chăm sóc y khoa tích cực.