Hội Chăm sóc Tích cực Medine Châu Âu (ESICM)

Barcelona, Tây Ban Nha 27 Tháng Chín 2014 - 1 Tháng Mười 2014

Summary

Đại hội này sẽ là một trong những cuộc hội nghị quan trọng về chăm sóc tích cực trong năm 2014 với các phiên họp được lên kế hoạch song song bao gồm hơn 500 bài giảng, bài thuyết trình, tranh luận, thảo luận bàn tròn, các buổi hướng dẫn và giáo dục tương tác. Các báo cáo viên được mời là giảng viên hàng đầu ở trường đại học và tất cả đều là những chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực của họ sẽ tham gia hội nghị bằng cách thuyết trình và chủ tọa các phiên họp. ADD TO FAVORITES