Hội nghị về Hiện tượng đói giấu mặt

Đại học Hohenheim, Stuttgart, Đức, 6 Tháng Ba 2013 - 9 Tháng Ba 2013