Hội nghị EIP 2013

Doha, Qatar 4 Tháng Mười Hai 2013 - 7 Tháng Mười Hai 2013

Summary

Hội nghi EIP 2013 được tổ chức tại Prague, Cộng hòa Séc 28-30 tháng 11 năm 2013 với chủ đề "Đẩy mạnh chế độ ăn uống của trẻ nhũ nhi khỏe mạnh và trẻ mới biết đi ". Hội nghị là một Đại hội quốc tế hàng năm theo nhu cầu dựa trên nghiên cứu và giải pháp trọng tâm - cung cấp tư duy mới nhất và các giải pháp lâm sàng cho thực hành hàng ngày.