Đại hội Thế giới CoPedia về tranh luận trong Nhi khoa

Prague, Cộng Hòa Czech 24 Tháng Tư 2014 - 27 Tháng Tư 2014