CIP 2014

Bangkok, Thái Lan 13 Tháng Hai 2014 - 16 Tháng Hai 2014

Summary

Đại hội toàn cầu về sự đồng thuận trong Nhi khoa & Sức khỏe trẻ em (Consensus in Pediatrics CIP) sẽ thiết lập một nền tảng hàn lâm toàn cầu để thảo luận về tất cả các vấn đề cần sự đồng thuận trong các vấn đề hàng ngày sâu sắc nhất liên quan đến bệnh lý trẻ em, cũng như những khó khăn và tranh cãi.