BCM - Hội nghị Dinh dưỡng Sơ sinh

Houston, Hoa Kỳ 2 Tháng Ba 2014 - 5 Tháng Ba 2014

Summary

Bộ môn Sơ sinh của Đại học y khoa Baylor là một trong những chuyên ngành sơ sinh học lớn nhất ở Hoa kỳ với 40 cán bộ giảng dạy toàn thời gian hàng năm nhận được gần hai triệu đô la từ nguồn quỹ thu nhập bên ngoài trường đại học và là tác giả của hơn 500 ấn phẩm trong năm năm qua.