Thực hành nâng cao về giọng nói và chứng nuốt khó

Las Vegas, Hoa Kỳ 22 Tháng Hai 2014 - 25 Tháng Hai 2014

Summary

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia về tai mũi họng - thanh quản, chuyên gia bệnh lý học về ngôn ngữ lời nói, và nhân viên trợ y (paramedical), những người muốn mở rộng sự hiểu biết về các lựa chọn điều trị và chẩn đoán tiên tiến dành cho các cá nhân bị rối loạn giọng nói và nuốt. Những người tham dự sẽ được giới thiệu với một sự hiểu biết thấu đáo về cơ chế sinh học của chức năng nuốt bình thường.

Những chẩn đoán về nuốt sẽ được thảo luận chi tiết bao gồm soi huỳnh quang, nội soi, và đo áp lực. Ngoài ra, những người tham gia sẽ đạt được kiến thức về phương pháp điều trị tiên tiến nhất về rối loạn về nuốt, bao gồm cả liệu pháp và phẫu thuật khó nuốt. Các đại biểu cũng sẽ có được kiến thức trong chẩn đoán và điều trị các tổn thương thanh quản lành tính và các tình trạng thuộc thần kinh. 

Người tham dự được học các phương pháp tiếp cận y tế, hành vi, và phẫu thuật (bao gồm cả phương pháp điều trị tại phòng khám) của những rối loạn thanh quản / phát âm.