Đại hội thường niên lần thứ 31 của Viện Hàn Lâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng châu Âu

Geneva, Thụy sỹ 16 Tháng Sáu 2012 - 20 Tháng Sáu 2012