Đại hội Quốc tế về sinh hóa trong tập luyện lần thứ 15

Stockholm, Thụy Điển 17 Tháng Sáu 2012 - 21 Tháng Sáu 2012

Summary

Đại hội Quốc tế về sinh hóa trong tập luyện (IBEC) lần thứ 15 đã diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, từ 17-21 tháng Sáu, 2012! Hội nghị đã nhấn mạnh các chủ đề quan trọng trong lĩnh vực sinh hóa trong tập luyện thể chất. Chương trình trình bày các chủ đề như chuyển hóa cơ, mệt mỏi, việc truyền tín hiệu thích ứng với bài tập, nghiên cứu sinh học dùng máy điện toán trong tập thể dục, điều hòa khối lượng cơ, chức năng ty thể và biogenesis, nhiễu xuyên âm giữa các tế bào và các mô, dinh dưỡng và thích ứng đào tạo và các chủ đề khác. Kỷ yếu của cuộc họp sẽ được công bố trên Tạp chí Sinh lý học và sẵn có cho các thành viên của Viện Dinh Dưỡng Nestle trên trang web của chúng tôi.