Mastitin Etiyolojisi: Enfeksiyonun ve Mikrobiyotanın Rolü

Editör(ler): Jose Hurtado.

Mastitin Etiyolojisi: Enfeksiyonun ve Mikrobiyotanın Rolü

Jose Hurtado

Ana Mesajlar
 • Anne sütünde çok çeşitli bir mikrobiyota gözlemlenebilir
 • Anne sütü mikrobiyotasının disbiyosisi, mastitin oluşumuyla ilişkili olabilir
 • Probiyotik tedavisi, bu mikrobiyotayı dengelemeye ve mastiti önlemeye yardımcı olabilir

Anne sütü, çeşit açısından zengin bir mikrobiyota içerir. Bu mikrobiyota hakkında yapılan araştırmalar; Pseudomonas, Streptococcus veya Staphylococcus cinslerinin Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, Enterococcus, vs. türleri ile birlikte bulunduğu karmaşık bir bakteri topluluğunu işaret eder [1, 2]. Diğer mikrobiyotalarda olduğu gibi bu türler de dengede kalır, ancak ara ara bazı popülasyonlar fazla üreyerek meme bezinde mastite ilerleyebilecek bir disbiyosise neden olabilir [3]. Mastit, genelde emzirme ile ilişkilendirilen meme enflamasyonudur. Mastitte disbiyosis, mastitle ilişkilendiren ana bakteri gruplarından biri olarak tanımlanan Staphylococcus türleri gibi belli bakteri türlerinin hızla çoğalması ile tanımlanır.

Mastit, aynı zamanda süt mikrobiyotası çeşitlilik kaybı ile de ilişkilendirilir. Sağlıklı kadınlar ile mastit sorunu yaşayan kadınların mikrobiyotası arasında yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada; Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides, Parabacteroides, Faecalibacterium, Ruminococcus, Roseburia, Eubacterium, ve Propionibacterium gibi farklı cinslerden DNA içeren örneklerin yüzdesinde gözle görülür bir düşüş gözlemlenmiştir [3]. Mastit sorunu yaşayan kadınların süt mikrobiyotasında Lactobacillus kaybı, ilk olarak Jiménez ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada gözlemlenmiştir [4]. Sütte yüksek seviyedeki Staphylococcus türünü, Lactobacillus türünde düşüşün izlediğini kanıtlamışlardır. Ancak orijinal olarak sağlıklı kadınların sütlerinden izole edilen Lactobacillus suşları bu kadınlara verildiğinde, sütteki Staphylococcus türü yükü önemli oranda düşmüş ve Lactobacillus tespit edilebilmiştir. Anne sütünde gözlemlenen değişikliklerin yanı sıra Lactobacillus verilmesi mastitle bağlantılı semptomlarda çok önemli bir iyileşmeyi tetiklemiştir. Akabinde farklı araştırmalar da belli probiyotik suşların mastit ile bağlantılı bakteri gruplarının yükünü düşürerek ve sonuç olarak ilişkili semptomlarda düzelme sağlayarak, anne sütü mikrobiyotasını dengeleme becerisini göstermiştir [4–8].

İnsan mastiti alanında hakkında daha fazla bilimsel kanıt bulunan Lactobacillus suşu, L. fermentum CECT5716' dır. Bu, sağlıklı kadınların sütünden izole edilmiş, muhtemel antibakteriyel ve bağışıklık güçlendirici özellikleri ile enfeksiyon karşıtı etkisi olan bir probiyotik suştur [9, 10].

nest-43-3
Emziren kadınlara bazı Lactobacillus suşlarının verilmesi mastiti önlemeye yardımcı olabilir. Görsel kaynağı: “Parçacık Sistemleri” Grupları, Nestlé Araştırma Merkezi, Lozan.

Mastit sorunu yaşayan kadınlarda yapılan iki farklı çalışma, anne sütündeki Staphylococcus yükünü azaltarak mastit rahatsızlığında önemli bir iyileşme elde edildiğini göstermiştir [5, 6]. Bunlara ek olarak sağlıklı kadınlarda yapılan bir çalışma da emzirme döneminde L. fermentum CECT5716 tüketiminin, sütte Staphylococcus çoğalmasını kontrol etme becerisinden dolayı mastit görülme sıklığını yaklaşık %50 azalttığını göstermiştir [8]. Bu sonuçlar, probiyotik tedavisinin anne sütünde Staphylococcus çoğalmasını kontrol ederek mastit oluşumunu engellemede etkili bir strateji olduğunu kanıtlamaktadır

Referanslar
 1. McGuire MK, McGuire MA: Human milk: mother nature’s prototypical probiotic food. Adv Nutr 2015;6:112–123.
 2. Collado MC, Delgado S, Maldonado A, Rodríguez JM: Assessment of the bacterial diversity of breast milk of healthy women by quantitative real-time PCR. Lett Appl Microbiol 2009;48:523–528.
 3. Jiménez E, de Andrés J, Manrique M, Pareja-Tobes P, Tobes R, Martínez-Blanch JF, Codoñer FM, Ramón D, Fernández L, Rodríguez J: Metagenomic analysis of milk of healthy and mastitis-suffering women. J Hum Lact 2015;31:406–415.
 4. Jiménez E, Fernández L, Maldonado A, Martín R, Olivares M, Xaus J, Rodríguez JM: Oral administration of Lactobacillus strains isolated from breast milk as an alternative for the treatment of infectious mastitis during lactation. Appl Environ Microbiol 2009;74:4650–4656.
 5. Arroyo R, Martín V, Maldonado A, Jiménez E, Fernández L, Rodríguez JM: Treatment of infectious mastitis during lactation: antibiotics versus oral administration of Lactobacilli isolated from breast milk. Clin Infect Dis 2010;50:1551–1558.
 6. Maldonado-Lobón JA, Díaz-López MA, Carputo R, Duarte P, Díaz-Ropero MP, Valero AD, Sañudo A, Sempere L, Ruiz-López MD, Bañuelos Ó, Fonollá J, Olivares Martín M: Lactobacillus fermentum CECT 5716 reduces Staphylococcus load in the breastmilk of lactating mothers suffering breast pain: a randomized controlled trial. Breastfeed Med 2015;10:425–432.
 7. Fernández L, Cárdenas N, Arroyo R, Manzano S, Jiménez E, Martín V, Rodríguez JM: Prevention of infectious mastitis by oral administration of Lactobacillus salivarius PS2 during late pregnancy. Clin Infect Dis 2016;62:568-573.
 8. Olivares M, Díaz-Ropero MP, Martín R, Rodríguez JM, Xaus J: Antimicrobial potential of four Lactobacillus strains isolated from breast milk. J Appl Microbiol 2006;101:72–79.
 9. Olivares M, Díaz-Ropero MP, Sierra S, Lara-Villoslada F, Fonollá J, Navas M, Rodríguez JM, Xaus J: Oral intake of Lactobacillus fermentum CECT5716 enhances the effects of influenza vaccination. Nutrition 2007;23:254–260.
 10. Hurtado JA, Maldonado-Lobón JA, Díaz-Ropero MP, Flores-Rojas K, Uberos J, Leante JL, Affumicato L, Couce ML, Garrido JM, Olivares M, Fonollá J; PROLAC Group: Oral administration to nursing women of Lactobacillus fermentum CECT 5716 prevents lactational mastitis development: a randomized controlled trial. Breastfeed Med 2017;12: 202–209.