Anne Sütü Mikrobiyomu - Bebek Beslenmesinde Önemli Bir Dönüm Noktası

Editör(ler): Michelle McGuire.

Anne Sütü Mikrobiyomu - Bebek Beslenmesinde Önemli Bir Dönüm Noktası

Michelle McGuire

Ana Mesajlar
 1. Anne sütü mikrobiyomu; kadınlar, coğrafyalar ve kültürler arasında çeşitlilik gösterir
 2. Annenin beslenmesi, annenin sağlığı ve antibiyotik kullanımı gibi etmenler, mikrobiyom çeşitliği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir
 3. Anne sütü mikrobiyomunun kökeninin ve anne ile bebek sağlığını etkileme potansiyelinin halen çok fazla araştırılmaya ihtiyacı vardır

Geçmişte uzmanlar, anne sütünün kontamine olmadığı veya annede mastit bulunmadığı sürece steril olduğunu varsayıyordu. Ancak artık bilim insanları, bakterileri laboratuvarda üretmek zorunda kalmadan bakterilerin genetik profilleri aracılığıyla tespit edilebilmelerini sağlayan yüksek teknolojili yöntemlerin ortaya çıkışı ile anne sütünün sadece eşsiz ve zengin bakteri türleri değil aynı zamanda virüsler ve mantarlar içerdiği konusunda da fikir birliğine sahiptir

İlginç bir şekilde sağlıklı kadınlar tarafından üretilmiş dahi olsa anne sütü mikrobiyomunda en çok miktarda bulunan bakteriler, beklenenin aksine Staphylococcus ve Streptococcus'tur. Dahası vajina ve deri gibi diğer biyolojik organların mikrobiyomlarına paralel olarak görünen o ki her kadının kendine has süt mikrobiyomu bulunmaktadır. Bunların, kendi yaşam deneyimlerinin ve maruz kaldıklarının bir yansıması olduğu kabul edilmekte ve tipik süt mikrobiyomları, coğrafyalara ve kültürlere göre de farklılık göstermektedir. Bilim insanları, bu farklılığı hangi etmenlerin getirdiği konusunda henüz yeterli bilgiye sahip değil, ama ortaya çıkan kanıtlar anne beslenmesinin, anne sağlığının (örneğin obezite) ve antibiyotik kullanımının önemli olabileceğini ortaya koymaktadır. Buna ek olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan küçük ölçekli avcı-toplayıcı ve çiftçi gruplarına dayanan ilginç bir çalışma; mevsimin, bebeğin sosyal hayatının ve anne-bebek ikilisi arasındaki çocuk bakım düzenlerindeki farkın da anne sütüne giren bakterilerin çeşitliliğini ve yapısını şekillendirmeye yardımcı olabileceğine işaret ediyor

Anne sütü bakterilerinin kökeni hakkında birkaç hipotez bulunmaktadır. Biri, annenin bağırsaklarındaki bakterilerin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından seçilerek alındığı ve memelere gönderildiği yönündedir. Bu olasılık, emziren anneler probiyotik takviyeler aldığında bu takviyelerin hem ürettikleri sütte hem de bebeğin dışkısında göründüğünü gösteren çalışmalar ile desteklenmektedir. Kontrollü hayvan çalışmaları da annenin bağırsak bakterileri ile sütünde bulunan bakteriler arasında doğrudan bir bağlantıyı desteklemektedir. Buna ek olarak bebeğin ağzında bulunan bakterilerin emiş sırasında memede kolonileşmeye yardım etmesi (ve dolayısıyla süte karışması) da mümkündür. Bu olasılık da emzirilen bebeğin ağzında bulunan bakteri topluluklarının anne sütünde bulunanlara çok benzer olduğunu gösteren bulgular ile desteklenmektedir.

nest-43-2

Aslına bakılırsa ultrason görüntüleri, bebeğin ağız içeriğinin her emişte meme içinde geriye doğru ilerlediğini göstermiştir. Doğru olabilecek bu hipotezleri test etmek daha fazla kontrollü insan deneyi gerektirmektedir. Ayrıca bu bakterilerdeki çeşitliliğin anne ve bebek sağlığını nasıl etkilediği sorusu henüz cevaplanmamıştır

Destekleyici Literatür
 1. Arroyo R, Martín V, Maldonado A, Jiménez E, Fernández L, Rodríguez JM: Treatment of infectious mastitis during lactation: antibiotics versus oral administration of lactobacilli isolated from breast milk. Clin Infec Dis 2010;50:1551–1558.
 2. Biagi E, Quercia S, Aceti A, Beghetti I, Rampelli S, Turroni S, Faldella G, Candela M, Brigidi P, Corvaglia L: The bacterial ecosystem of mother’s milk and infant’s mouth and gut. Front Microbiol 2017;8:1214.
 3. Davé V, Street K, Francis S, Bradman A, Riley L, Eskenazi B, Holland N: Bacterial microbiome of breast milk and child saliva from low-income Mexican-American women and children. Pediatr Res 2016;79:846–854.
 4. Drell T, Štšepetova J, Simm J, Rull K, Aleksejeva A, Antson A, Tillmann V, Metsis M, Sepp E, Salumets A, Mändar R: The influence of different maternal microbial communities on the development of infant gut and oral microbiota. Sci Rep 2017;7:9940.
 5. Fernández L, Langa S, Martín V, Maldonado A, Jiménez E, Martín R, Rodríguez JM: The human milk microbiota: origin and potential roles in health and disease. Pharmacol Res 2013;69:1–10
 6. Hunt KM, Foster JA, Forney LJ, Schütte UM, Beck DL, Abdo Z, Fox LK, Williams JE, McGuire MK, McGuire MA: Characterization of the diversity and temporal stability of bacterial communities in human milk. PLoS One 2011;6:e21313.
 7. Meehan CL, Lackey KA, Hagen EH, Williams JE, Roulette J, Helfrecht C, McGuire M, McGuire MK: Social networks, cooperative breeding, and the human milk microbiome. Am J Hum Biol 2018;e23131.
 8. Pannaraj PS, Li F, Cerini C, Bender JM, Yang S, Rollie A, Adisetiyo H, Zabih S, Lincez PJ, Bittinger K, Bailey A, Bushman FD, Sleasman JW, Aldrovandi GM: Association between breast milk bacterial communities and establishment and development of the infant gut microbiome. JAMA Pediatr 2017;171:647–654.
 9. Williams JE, Carrothers JM, Lackey KA, Beatty NF, York MA, Brooker SL, Shafii B, Price WJ, Settles ML, McGuire MA, McGuire MK: Human milk microbial community structure is relatively stable and related to variations in macronutrient and micronutrient intakes in healthy lactating women. J Nutr 2017;147:1739–1748.