Publikacje żywieniowe

Zapobieganie zapaleniu sutka dla prawidłowego karmienia piersią

Redaktor(zy): Ryan, Purandare, McGuire, Hurtado, Fores-Quijano. 43

Połogowe zapalenie sutka jest jednym z najczęstszych problemów obserwowanych u karmiących matek. Nierzadko jest ono przyczyną zaprzestania karmienia piersią. W ostatniej dekadzie coraz więcej dowodów sugeruje natomiast, że na rozwój zapalenia sutka może mieć wpływ mikrobiota mleka kobiecego. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę m.in. na praktyczne informacje związane z zapobieganiem tej dolegliwości, w tym na rolę probiotyków.

Powiązane artykuły

Mikrobiota mleka matki – ważne nowe informacje dotyczące żywienia

Autor(zy): Michelle McGuire

W artykule prof. Michelle McGuire podkreśla zmienność mikrobioty mleka kobiecego w zależności od różnych czynników, takich jak dieta i zdrowie matki oraz stosowanie antybiotyków. Zaznacza również, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć pochodzenie mikrobiomu mleka matki i jego potencjalnego wpływu na zdrowie zarówno matki jak i niemowlęcia.

Strategie zapobiegania zapaleniu sutka

Autor(zy): María Eugenia Flores-Quijano

W artykule omówiono strategie zapobiegania zapaleniu sutka, w tym ogólne zalecenia dotyczące wspierania układu immunologicznego kobiet i mikrobioty zawartej w mleku. Autorzy podkreślają także kluczową rolę edukacji dotyczącej karmienia piersią w zakresie odpowiednich praktyk laktacyjnych i prawidłowych technik karmienia piersią w zmniejszaniu ryzyka zapalenia sutka.

Etiologia zapalenia sutka: Rola infekcji oraz mikrobioty

Autor(zy): Jose Hurtado

W ostatniej dekadzie coraz więcej dowodów sugeruje, że na rozwój zapalenia sutka może mieć wpływ mikrobiota mleka kobiecego. W artykule dr Jose Hurtado podkreśla rolę probiotyków, zwłaszcza L. fermentum CECT5716, w równoważeniu mikrobioty i zmniejszeniu ryzyka zapalenia sutka.

Epidemiologia zapalenia sutka

Autor(zy): G. Ryan, C. Purandare

Zapalenie sutka jest jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez karmiące matki. Częstość jego występowania jest różna w zależności od populacji, ale może osiągnąć nawet 30%. Chociaż zapalenie sutka może być związane z występowaniem powikłań, przy odpowiednim leczeniu i wsparciu oraz edukacji, nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią.