Publikacje żywieniowe

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt

Redaktor(zy): Yvan Vandenplas, Rodrigo Vazquez Frias, Carlos Lifschitz, Camille Jung. / 46

Czynnościowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe (FGID), takie jak ulewanie, kolka i zaparcia, są bardzo powszechne w okresie niemowlęcym. FGID to częsty powód konsultacji pediatrycznych – szacuje się, że dotyczą 20-30% konsultacji w pierwszych miesiącach życia. Chociaż są łagodne i często ustępują, powodują znaczące zmartwienie i niepokój rodziców. 
Podstawą postępowania w FGID u niemowląt są wsparcie i edukacja rodziców. Biorąc pod uwagę kilka badań, które wykazały związek między FGID a zmianami mikrobiomu, wykazano, że interwencje żywieniowe, skupiające się na rozwoju i zachowaniu zdrowego mikrobiomu jelitowego, są skuteczne i bezpieczne.

Powiązane artykuły

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u niemowląt: znaczenie w codziennej praktyce

Autor(zy): Yvan Vandenplas

Na całym świecie co najmniej 25% niemowląt cierpi na co najmniej jedno zaburzenie czynnościowe układu pokarmowego (FGID), a ponad 75% z nich ma więcej niż jedno FGID. Chociaż FGID są łagodne i często ustępują, istnieją dowody, że mają one długotrwały wpływ na jakość życia niemowlęcia i rodziny oraz są przyczyną problemów z karmieniem. 
Podstawą postępowania w FGID u niemowląt są wsparcie i edukacja rodziców. Biorąc pod uwagę kilka badań, które wykazały związek między FGID a zmianami mikrobiomu, wykazano, że interwencje żywieniowe, skupiające się na rozwoju i zachowaniu zdrowego mikrobiomu jelitowego, są skuteczne i bezpieczne.

Rola mikrobioty w kolce niemowlęcej

Autor(zy): Rodrigo Vázquez Frias

Sugeruje się, że etiologia kolki niemowlęcej jest wieloczynnikowa, a coraz więcej dowodów naukowych wskazuje na związek między jej występowaniem a zmianami w mikrobiocie jelitowej. Leczenie kolki obejmuje edukację i wsparcie rodziców. Stosowanie środków farmakologicznych nie jest poparte dowodami klinicznymi. Korzystne może być stosowanie specyficznych probiotyków, spośród których L. reuteri DSM17938 jest szczepem o najlepiej udowodnionej skuteczności.

Postępowanie u niemowląt z refluksem żołądkowo-przełykowym i zaparciami

Autor(zy): Carlos Lifschitz

Refluks żołądkowo-przełykowy i zaparcia to dwa z trzech częstych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (FGID) u niemowląt. Podstawą postępowania w FGID u niemowląt jest są wsparcie i edukacja rodziców. Nie należy przerywać karmienia piersią jako formy leczenia tych schorzeń. 
Preparaty przeciwregurgitacyjne mogą zmniejszyć ulewanie u zdrowych niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym i są częścią wytycznych dotyczących leczenia. W przypadku zaparć modyfikacja diety u niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym w pierwszym roku życia jest prawie niemożliwa, z wyjątkiem zmiany mieszanki. Bezpieczną i korzystną opcją mogą probiotyki . W leczeniu zaparć pozytywnie oceniane są również prebiotyki.

 

Jakość życia niemowląt z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego

Autor(zy): Camille Jung

Chociaż czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego (FGID) są łagodne i często ustępują, powodują znaczne obawy i niepokój rodziców, wpływając w znacznym stopniu na jakość życia (QoL) niemowląt i ich opiekunów.
Jakość życia jest markerem nasilenia objawów, który należy wziąć pod uwagę podczas leczenia oraz powinien być głównym celem leczenia klinicznego.