Publikacje żywieniowe

Rola FODMAP w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego cz.1

Redaktor(zy): Elżbieta Jarocka-Cyrta, Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, Hanna Nosek. T.12

Akronim FODMAP określa węglowodany: monosacharydy, oligosacharydy (w tym disacharydy) i alkohole wielowodorotlenowe, charakteryzujące się ograniczonymtrawieniem lub wchłanianiem oraz szybką fermentacją, głównie w jelicie grubym. FODMAP występują powszechnie w pokarmach, a ich spożyciepowoduje dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Artykuł przedstawia informacje na temat budowy chemicznej, źródeł pokarmowych, mechanizmówzaburzeń trawienia i wchłaniania FODMAP oraz udziału tych związków w patogenezie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego.