Publikacje żywieniowe

Nutrigenetyka

Redaktor(zy): E. Lattka, N, Klopp, H. Demmelmair, M. Klingler, J. Heinrich, B. Koletzko, Steven H. Zeisel, L. A. Da Costa, A. Badawi, A. El-Sohemy, Frank M. Ruemmele, H. Garnier-Lengliné. 70/2

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".

Powiązane artykuły

Dlaczego genetyka jest ważna dla żywienia? Wnioski z badań epigenetycznych

Autor(zy): Frank M. Ruemmele, H. Garnier-Lengliné

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".

Nutrigenetyka i modulacja stresu oksydacyjnego

Autor(zy): L. A. Da Costa, A. Badawi, A. El-Sohemy

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".

Związki pomiędzy dietą a genami są podstawą metabolicznej indywidualności i wpływają na rozwój mózgu: implikacje dla praktyki klinicznej na podstawie badań metabolizmu choliny.

Autor(zy): Steven H. Zeisel

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".

Genetyczne różnice w metabolizmie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – implikacje dla zdrowia dziecka?

Autor(zy): E. Lattka, N, Klopp, H. Demmelmair, M. Klingler, J. Heinrich, B. Koletzko

Niniejszy tom obejmuje cztery raporty, przygotowane przez renomowanych ekspertów, przedstawiające najnowszą wiedzę w dziedzinie interakcji dieta-genetyka. Reakcje te określane są mianem nutrigenetyki. Obszary podejmowanych dyskusji obejmują dziedziny metabolizmu kwasów tłuszczowych i powiązanych zagadnień zdrowotnych, efekt odżywienia i stanu antyoksydacyjnego w zakresie zapobiegania chorobom, wpływ metabolizmu metylu na rozwój mózgu, wreszcie sprawozdanie na temat molekularnego mechanizmu regulacji epigenetycznej z potencjalnym przełożeniem tej wiedzy na życie codzienne w najbliższej przyszłości. Wspólną konkluzją wszystkich czterech raportów jest to, że modyfikacje zewnętrzne nie muszą wywoływać takiego samego działania biologicznego u różnych osobników, zwłaszcza w skali długoterminowej. Zaobserwowanych różnic nie można wyjaśnić tylko stwierdzonymi cechami osobniczymi, ale należy wziąć pod uwagę również przez okres wprowadzanej interwencji w tzw. "oknie telerancji".