Publikacje żywieniowe

Białko w żywieniu niemowląt: zrozumienie procesu

Redaktor(zy): Sagar K. Thakkar, Peter Erdmann, Frédéric Destaillats, Bo Lönnerdal, Ekhard E. Ziegler. 38

Tematem na którym koncentruje się ten numer Nest są właściwości mleka matki i korzyści wypływające z karmienia naturalnego. Sagar Thakkar, Peter Erdmann i Frédéric Destaillats wyjaśniają dynamiczne zmiany właściwości mleka kobiecego oraz tendencje zmian ilości i jakości występujących w nim składników odżywczych osiągane dzięki podjęciu wczesnej laktacji i „dojrzewaniu” mleka. Bo Lönnerdal mówi o bioaktywnych białkach w mleku matki i ich korzystnym wpływie na zdrowie dziecka. Ekhard Ziegler konkluduje omówieniem możliwego wpływu preparatów o niskiej zawartości białka na obniżenie ryzyka otyłości. Istnieją bowiem dowody, że podaż białka w pierwszych latach życia może zwiększyć otyłość w dzieciństwie.

Powiązane artykuły

Czy mleko modyfikowane o obniżonym poziomie białka może rozwiązać problem otyłości?

Autor(zy): Ekhard E. Ziegler

Tematem na którym koncentruje się ten numer Nest są właściwości mleka matki i korzyści wypływające z karmienia naturalnego. Sagar Thakkar, Peter Erdmann i Frédéric Destaillats wyjaśniają dynamiczne zmiany właściwości mleka kobiecego oraz tendencje zmian ilości i jakości występujących w nim składników odżywczych osiągane dzięki podjęciu wczesnej laktacji i „dojrzewaniu” mleka. Bo Lönnerdal mówi o bioaktywnych białkach w mleku matki i ich korzystnym wpływie na zdrowie dziecka. Ekhard Ziegler konkluduje omówieniem możliwego wpływu preparatów o niskiej zawartości białka na obniżenie ryzyka otyłości. Istnieją bowiem dowody, że podaż białka w pierwszych latach życia może zwiększyć otyłość w dzieciństwie.

Bioaktywne białka w mleku kobiecym – czy białka mleka krowiego mogą zapewnić podobną bioaktywność?

Autor(zy): Bo Lönnerdal

Tematem na którym koncentruje się ten numer Nest są właściwości mleka matki i korzyści wypływające z karmienia naturalnego. Sagar Thakkar, Peter Erdmann i Frédéric Destaillats wyjaśniają dynamiczne zmiany właściwości mleka kobiecego oraz tendencje zmian ilości i jakości występujących w nim składników odżywczych osiągane dzięki podjęciu wczesnej laktacji i „dojrzewaniu” mleka. Bo Lönnerdal mówi o bioaktywnych białkach w mleku matki i ich korzystnym wpływie na zdrowie dziecka. Ekhard Ziegler konkluduje omówieniem możliwego wpływu preparatów o niskiej zawartości białka na obniżenie ryzyka otyłości. Istnieją bowiem dowody, że podaż białka w pierwszych latach życia może zwiększyć otyłość w dzieciństwie.

Co wiemy o ewolucji białka w mleku kobiecym?

Autor(zy): Sagar K. Thakkar, Peter Erdmann, Frédéric Destaillats

Tematem na którym koncentruje się ten numer Nest są właściwości mleka matki i korzyści wypływające z karmienia naturalnego. Sagar Thakkar, Peter Erdmann i Frédéric Destaillats wyjaśniają dynamiczne zmiany właściwości mleka kobiecego oraz tendencje zmian ilości i jakości występujących w nim składników odżywczych osiągane dzięki podjęciu wczesnej laktacji i „dojrzewaniu” mleka. Bo Lönnerdal mówi o bioaktywnych białkach w mleku matki i ich korzystnym wpływie na zdrowie dziecka. Ekhard Ziegler konkluduje omówieniem możliwego wpływu preparatów o niskiej zawartości białka na obniżenie ryzyka otyłości. Istnieją bowiem dowody, że podaż białka w pierwszych latach życia może zwiększyć otyłość w dzieciństwie.