Narzędzia praktyczne

Siatki centylowe

Regularne pomiary masy i długości/ wysokości ciała oraz ich oznaczanie na wykresach wzrostu, w tym BMI, to ważne narzędzia w monitorowaniu zdrowia i stanu odżywienia dzieci zdrowych i chorych.

Siatki centylowe "warszawskie" 1999r

Siatki centylowe CDC (Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób)

Siatki centylowe dla oceny wzrastania i stanu odżywienia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia

Siatki centylowe wg “Standardy Medyczne Pediatria, 2013 rok”

Zmodyfikowane siatki centylowe Fentona dla chłopców

Zmodyfikowane siatki centylowe Fentona dla dziewczynek