Narzędzia praktyczne

Narzędzia przesiewowe

Praktyczna pomoc w monitorowaniu żywieniowym pacjenta dzięki badaniom przesiewowym, które pomogą w zidentyfikowaniu osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem

Formularz przesiewowej oceny stanu odżywienia

Opracowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowany za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Formularz przesiewowej oceny stanu odżywienia - hospitalizacja wielokrotna

Opracowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowany za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i-lub dojelitowego noworodków

Opracowana przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowana za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego - Karta modyfikacji żywienia dzieci (NIE DOTYCZY NOWORODKÓW)

Opracowana przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowana za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci (NIE DOTYCZY NOWORODKÓW)

Opracowana przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowana za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków

Opracowana przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowana za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Zaświadczenie dotyczące żywienia dojelitowego

Opracowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowane za pośrednictwem strony www.ptzkd.org

Zaświadczenie dotyczące żywienia pozajelitowego

Opracowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci - opublikowane za pośrednictwem strony www.ptzkd.org