Narzędzia praktyczne

Szereg praktycznych narzędzi, w tym siatek wzrostu i żywienia, ankiet do badań przesiewowych mających na celu wspomóc specjalistów w diagnozowaniu ich pacjentów.

Narzędzia przesiewowe

Narzędzia przesiewowe

Praktyczna pomoc w monitorowaniu żywieniowym pacjenta dzięki badaniom przesiewowym, które pomogą w zidentyfikowaniu osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem

Siatki centylowe

Siatki centylowe

Regularne pomiary masy i długości/ wysokości ciała oraz ich oznaczanie na wykresach wzrostu, w tym BMI, to ważne narzędzia w monitorowaniu zdrowia i stanu odżywienia dzieci zdrowych i chorych.