Wykłady żywieniowe

doc 73x73

Ból - czy już wszystko wiemy na temat bólu u noworodka

Wykładowcy: Doc. dr hab. n. med. Dorota Pawlik

Podsumowanie

"Ból - czy już wszystko wiemy na temat bólu u noworodka"

Prelegent: Doc. dr hab. n. med. Dorota Pawlik  
Miejsce pracy: Z-ca kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie     

Konferencja Naukowa, Korytnica 2016