Odżywianie w dzieciństwie: Najnowsze doniesienia

Redaktor(-rzy) T. Senterre, P. K . Smith, C. Lifschitz The Nest Vol.33 , 2012

Podsumowanie

Odżywianie odgrywa główną rolę w poszczególnych okresach niemowlęctwa. Czy wiesz, że na przykład wcześniactwo może być uznane za stan zagrożenia w kontekście odżywiania? Dr. Senterre opisuje w tym numerze The Nest jak zoptymalizowane odżywianie wcześniaka poprawia późniejszy wzrost i może zminimalizować negatywne skutki wcześniactwa. Różnica pomiędzy wczesnym i późnym rozpoczęciem podawania jedzenia uzupełniającego u dzieci zagrożonych alergią jest krytycznie omawiania wśród lekarzy i innych specjalistów. Prof. Smith podsumowuje niedawne dowody wprowadzając koncept „Szansy na tolerancję,” w którym pokarmy mogą być wprowadzane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznej. Dostępna jest duża ilość danych udowadniających korzyść płynąca z priobiotyków i nieco mniejszą z prebiotyków. Prof. Lifschitz zrecenzował wyniki badań naukowych i potwierdził, że niektóre probiotyki wykazały skuteczność w zapobieganiu i leczeniu pewnych chorób u dorosłych, jak i u dzieci.

Artykuły
  • Karmienie wcześniaka: jak wykorzystać naukę w praktyce

    Autor(-rzy): T. Senterre

    Wyświetl PDF