Alergia i nietolerancja pokarmowa wieku dziecięcego

Redaktor(-rzy) A. Von Berg, C. Dupont, S. Prescott The Nest Vol.28 , 2010

Podsumowanie

Występowanie alergii u dzieci wzrasta alarmująco. W 28 numerze „The Nest” profesor von Berg podsumowuje badania naukowe potwierdzające pozytywny wpływ zhydrolizowanego białka mleka krowiego zawartego w mleku modyfikowanym dla niemowląt na leczenie alergii. Profesor Dupont podsumowuje rady, jak leczyć dzieci z alergią na białko mleka krowiego, a profesor Prescott ocenia pomysł wprowadzania uzupełniającego żywienia w celu uniknięcia alergii.

Artykuły
  • Długofalowe efekty profilaktyki alergii w oparciu o hydrolizaty białek mleka krowiego. Wyniki badania GINI.

    Autor(-rzy): A.Von Berg

    Wyświetl PDF