Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

Redaktor(-rzy) J. Socha, P. Socha, D.Gruszfeld, A. Stolarczyk, A. Dobrzańska Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

Białko stanowi istotny składnik pożywienia niemowląt, decydujący o prawidłowym rozwoju somatycznym i psychoruchowym w tym wieku. W żywieniu sztucznym niemowląt uwzględnia się zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne i odpowiednio dostosowuje podaż białka, która jednak znacznie przekracza podaż białka w żywieniu pokarmem kobiecym. W pracy omówiono metody określania zapotrzebowania na białko oraz przedstawiono hipotezę ryzyka rozwoju otyłości wynikającej z nadmiernej podaży białka. Hipoteza ta była przedmiotem badania w ramach projektu Unii Europejskiej pod akronimem CHOP (EU Childhood Obesity Programme).