Zaparcie stolca u dzieci - praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia w pediatrii

Redaktor(-rzy) Carlos Lifschitz Standardy Medyczne Vol.T.11 , 2014

Podsumowanie

Zaparcie stolca jest powszechnym problemem u dzieci na całym świecie. Artykuł przedstawia praktyczne informacje dotyczące diagnostyki i postępowania w zaparciu stolca u dzieci. Omówiono skuteczność oraz bezpieczeństwo różnych sposobów leczenia, m.in. diety, leków przeczyszczających oraz probiotyków.