Normy żywienia zdrowych dzieci w wieku 1-3.roku życia - stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów

Redaktor(-rzy) A. Dobrzańska, J. Charzewska, H. Weker, P. Socha, H. Mojska, J. Książyk, D. Gajewska, H. Szajewska, A.Stolarczyk, M. Marć, M. Czerwionka-Szaflarska, J. Ryżko, K. Wąsowska-Królikowska, Z. Chwojnowska, A .Horvath, J. Socha Standardy Medyczne 2012

Podsumowanie

Aktualizacja rekomendacji żywieniowych - europejskich, amerykańskich i polskich - w ostatnich latach sprawiła, że konieczna stała się aktualizacja polskich zaleceń dla dzieci. Dokument przedstawia aktualne (2012) stanowisko Grupy Ekspertów na temat ilości i jakości wybranych składników odżywczych (białka, tłuszczów, węglowodanów oraz wapnia, witamin D i E) niezbędnych w żywieniu dzieci w 1-3. r.ż. W tym celu eksperci dokonali przeglądu istniejących danych naukowych, czyli aktualnych norm, wytycznych i rekomendacji, piśmiennictwa, stanowisk ekspertów oraz oryginalnych publikacji, z uwzględnieniem specyfiki polskiej populacji.