Karmienie piersią - technika, zasady i najczęstsze błędy

Redaktor(-rzy) M. Żukowska-Rubuik Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

Wiele matek wybiera karmienie piersią jako najzdrowszy sposób żywienia swojego dziecka. Karmienie piersią jest naturalnym procesem, opartym na "współdziałaniu" matki i dziecka w obrębie diady: matka wytwarza pokarm - dziecko pobiera pokarm. Proces ten, niezaburzalny przez niewłaściwe postępowanie, może trwać tak długo, jak życzą sobie tego matka i dziecko. A zatem opieka nad matką karmiącą piersią i jej dzieckiem nie polega na podejmowaniu szczególnych interwencji medycznych, lecz raczej na przyjęciu strategii primum non nocere, wspieraniu matki w jej wyborze i fachowej ocenie przebiegu karmienia. Część matek doświadczających poważnych problemów w okresie laktacji będzie wymagało pomocy specjalistów, takich jak konsultanci czy doradcy laktacyjni, mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w poradnictwie laktacyjnym. W pracy omówiono najważniejsze aspekty karmienia piersią, takie jak prawidłowa technika, skuteczne ssanie, karmienie na żądanie. Przedstawiono również często popełniane błędy, zarówno przez matki, jak i personel medyczny, które mogą prowadzić do zaburzenia prawidłowego, fizjologicznego przebiegu karmienia. Opisane przypadki ilustrują typowe sytuacje problemowe. Celem pracy jest przybliżenie lekarzom praktycznych sposobów postępowania służących wspieraniu karmienia piersią.