Farmakoterapia w czasie karmienia piersią

Redaktor(-rzy) J. Socha, N. Tobiasz-Kałkun Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

Obecnie istnieje wiele dowodów naukowych wskazujących na istotną rolę karmienia naturalnego w potęgowaniu zdrowia dziecka i matki, a także jego odległych, pozytywnych skutków zdrowotnych dla populacji dorosłych. Pomimo zalet, konsekwencje zdrowotne karmienia naturalnego nadal nie są wykorzystywane w sposób zadowalający, między innymi z uwagi na rutynowe, często nieuzasadnione odstawienia od piersi w czasie farmakoterapii matki. W niniejszej pracy autorzy dokonali krótkiej analizy bezpieczeństwa farmakoterapii w czasie karmienia piersią i przedstawili strategię redukcji ryzyka dla dziecka i wsparcia karmienia naturalnego w czasie farmakoterapii matki karmiącej.