Rola jodu w żywieniu dzieci

Redaktor(-rzy) A.Wiernicka, J.Socha, P.Socha Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Jod jest niezbędnym składnikiem diety. Naturalnymi źródłami jodu są ryby, mleko, niektóre ziarna zbóż. Ze względu na niedobory naturalnych źródeł jodu w Polsce, prowadzona jest fortyfikacja soli, a także mieszanek dla niemowląt. Zapotrzebowanie na jod rośnie w odpowiednich okresach życia i rozwoju, takich jak skok pokwitaniowy, ciąża i laktacja. Omówiono możliwości monitorowania zaopatrzenia organizmu w jod. Jego dostępnym w Polsce parametrem jest ocena stężenia TSH – optymalny w ocenie noworodków – oraz stężenie tyreoglobuliny – przydatne w przypadkach dzieci i młodzieży. Stężenie trijodotyroniny i tyroksyny w ocenie niedoboru jodu ma jedynie znaczenie pomocnicze. Przedstawiono metody profilaktyki i leczenia niedoborów jodu.