Różnice populacyjne w składzie mikroflory przewodu pokarmowego a działanie probiotyków w chorobach alergicznych

Redaktor(-rzy) K. Szott, A. Stolarczyk Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii zakłada, że zmieniona mikroflora (mikrobiota) jelitowa, zasiedlająca przewód pokarmowy w okresie niemowlęcym, może aktywować procesy immunologiczne proalergicznie. Probiotyki, modulując skład mikroflory, wpływają na kształtowanie ekosystemu jelitowego, dlatego znalazły zastosowanie w prewencji pierwotnej alergii i leczeniu chorób alergicznych. Efekty kliniczne działania probiotyków mogą zależeć zarówno od czynników genetycznych,jak i środowiskowych, wpływających na populacyjne zróżnicowanie mikroflory jelitowej. W pracy przedstawiono różnice populacyjne składu mikroflory jelitowej, które mogą wpływać na rozwój alergii i efekty działania probiotyków, oraz przegląd badań klinicznych oceniających skuteczność działania probiotyków w zapobieganiu i leczeniu alergii, w których zastosowano ten sam szczep probiotyczny w różnych populacjach. Omówiono również badania wykonane w populacji polskiej.