Suplementacja witaminy D u kobiet ciężarnych i karmiących oraz ich potomstwa

Redaktor(-rzy) J. Czech-Kowalska, A Dobrzańska Standardy Medyczne 2012

Podsumowanie

Witamina D bierze udział w regulacji homeostazy Ca-P oraz w bardzo wielu innych procesach fizjologicznych. Kobiety ciężarne, karmiące piersią oraz ich potomstwo należą do grupy zwiększonego ryzyka niedoboru witaminy D, który w okresie ciąży ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie kobiety, ale również zdrowie jej potomstwa. Odsetek niedoborów witaminy D u kobiet ciężarnych jest bardzo wysoki, pomimo podaży preparatów wielowitaminowych. Płód jest całkowicie zależny od przezłożyskowego transportu 25-hydroksywitaminy D. Zatem niedobory w okresie ciąży prowadzą do niedoborów u płodu i noworodka. Aby zapewnić optymalne zasoby witaminy D kobiecie ciężarnej, a także matce karmiącej piersią, wskazana jest suplementacja witaminy D w dawce 800-1000 lU/d, o ile nie ma dostatecznej syntezy skórnej i/lub podaży z diety. Kontrola stężenia 25(OH)D we krwi zapewnia pełne bezpieczeństwo oraz skuteczność suplementacji. Niemowlęta karmione piersią są w grupie ryzyka niedoboru witaminy D, o ile nie prowadzi się suplementacji. Rekomendowana dawka witaminy D dla niemowląt wynosi 400 lU/d, począwszy od pierwszych dni życia.