Suplementacja w żywieniu kobiet w okresie ciąży i laktacji - aktualne spojrzenie

Redaktor(-rzy) H. Weker, M. Więch Standardy Medyczne 2010

Podsumowanie

W okresie ciąży i laktacji istotna jest odpowiedzialna i świadoma postawa kobiety w kwestii stylu życia, w tym postępowania żywieniowego. Celem pracy było przedstawienie aktualnych zaleceń dotyczących suplementowania wybranych składników odżywczych w dietach kobiet w okresie ciąży i laktacji. Na podstawie piśmiennictwa z lat 2001-2010 przeanalizowano zalecenia dotyczące podaży energii i składników odżywczych, w tym witamin i składników mineralnych dla kobiet w okresie prokreacyjnym. W zależności od nawyków żywieniowych i przynależności do grupy ryzyka, suplementacja witaminowo-mineralna w okresie ciąży i laktacji powinna być ustalana indywidualnie dla każdej kobiety. Aktualnie uważa się, że suplementacja selektywna, czyli podawanie najczęściej niedoborowych, ważnych z punktu widzenia fizjologii ciąży i laktacji składników odżywczych - kwasu foliowego, witaminy D, żelaza, DHA, w tej grupie pacjentów jest korzystnym rozwiązaniem.