Nadwrażliwość na pokarm - dolegliwości po spozyciu pokarmów to nie tylko alergia pokarmowa

Redaktor(-rzy) G.Czaja-Bulsa, B. Brodzińska, A. Marasz, B. Musiał Standardy Medyczne 2011

Podsumowanie

W pracy przedstawiono podział i charakterystykę nadwrażliwości pokarmowej. Wykazano podobieństwo obrazu klinicznego alergii pokarmowej i – występującej częściej – niealergicznej nadwrażliwości pokarmowej (NNP), w mechanizmach których mogą być zaangażowane te same mediatory i komórki efektorowe, a w dodatku wywołują je te same grupy pokarmów. Rozpoznanie typu nadwrażliwości pokarmowej jest trudne, zwłaszcza u osób z chorobami alergicznymi – u nich NNP występuje znacznie częściej. Prowadzi to do utrzymywania się w społeczeństwie przekonania o bardzo wysokiej częstości alergii pokarmowej w każdym okresie życia.