Standard postępowania poporodowego sprzyjający karmieniu naturalnemu noworodków z małą urodzeniową masą ciała

Redaktor(-rzy) B. Królak-Olejnik, M.Nehring-Gugulska Standardy Medyczne 2012

Podsumowanie

Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt. Amerykańska Akademia Pediatrii rozszerza rekomendacje dotyczące tego sposobu żywienia na noworodki urodzone przedwcześnie i chore. Mała urodzeniowa masa ciała, traktowana jest jako jeden z głównych czynników ryzyka niekarmienia naturalnego. W pracy przedstawiono standard postępowania poporodowego dotyczący stymulacji i utrzymania laktacji u matek, które urodziły przedwcześnie. Standard został opracowany w oparciu o aktualne wytyczne światowe i doświadczenie własne. Wzięto pod uwagę m. in. rekomendacje WHO i UNICEF rozpowszechniane w innych krajach. Przedstawione zasady postępowania stosowano w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu w latach 200-2008. Stosowano wówczas elementy opieki poporodowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej stymulacji laktacji, pielęgnacji metodą kangura, inicjacji karmienia piersią pod nadzorem przeszkolonego personelu oraz zasad odciągania, przechowywania i transportu mleka matki. Standard realizowany w Klinice umożliwił zainicjowanie i utrzymanie karmienia mlekiem matki oraz uzyskanie wysokich wskaźników karmienia naturalnego wśród noworodków z małą urodzeniową masą ciała. Wiedza personelu medycznego na temat fizjologii laktacji i przestrzegania zasad postępowania poporodowego, sprzyjających karmieniu piersią, stwarza warunki do prawidłowego zainicjowania laktacji i utrzymania karmienia mlekiem matki także po porodzie przedwczesnym.